ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ CETEC

Η Τεχνική Εταιρεία CeTeC ασχολείται και αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την μελέτη, την κατασκευή και την διαχείριση κάθε τεχνικού κτιριακού έργου, είτε αφορά κατοικία ή επαγγελματικό χώρο ή τουριστικό ακίνητο ή επένδυση.

Έμφαση από τη CeTeC δίδεται

 • στην λειτουργική αρχιτεκτονική
 • στη σύγχρονη αντισεισμική τεχνολογία
 • στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις των καιρών
 • σε θέματα ενέργειας-κλίματος
 • στην τεχνικό-οικονομική βελτιστοποίηση
 • στην πιστοποίηση υλικών και εργασιών

τόσο στη φάση του σχεδιασμού και της μελέτης όσο και στη φάση της κατασκευής.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η ακαδημαϊκή γνώση, η τεχνογνωσία και η κατασκευαστική εμπειρία, συνοδεύουν την CeteC, σε όλα της τα έργα, τόσο στην μελέτη & όσο και στην κατασκευή.

ΜΕΛΕΤΗ

Προτεραιότητες σχεδιασμού
 • Υψηλή Αισθητική
 • Υψηλή Αντοχή
 • Ασφάλειας Ανθρώπινης Ζωής
 • Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική
 • Αντισεισμική Προστασία
 • Βελτιστοποίηση Κόστους
 • Ενεργειακή Επάρκεια
 • Χωρίς Ανάπτυξη Βλαβών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Προτεραιότητες κατασκευής
 • Ανθεκτικότητα
 • Ασφάλεια
 • Άριστη Κατασκευαστική Πρακτική
 • Αντισεισμική Προστασία
 • Διασφάλιση Ποιότητας
 • Προγραμματισμός Χρόνου-Κόστους
 • Εφαρμογή Σύγχρονων υλικών & Μεθόδων Κατασκευής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σύγχρονα Υλικά Ανακυκλώσιμα και Φιλικά προς το Περιβάλλον

Ιδιαίτερη Έμφαση δίνεται από την CeTeC σε θέματα σχετικά με το Περιβάλλον τόσο στην ανακυκλωσιμότητα των υλικών, την όχληση, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όσο και στην ενεργειακή επάρκεια των κτιρίων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Eίπαν για εμάς
Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων