ΜΕΛΕΤΗ

Η ακαδημαϊκή γνώση, η τεχνογνωσία και η κατασκευαστική εμπειρία, που συνοδεύουν την CeteC, δίνουν τη δυνατότητα εκπόνησης μελετών με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

Προτεραιότητες
σχεδιασμού

  1. 01Υψηλή Αισθητική
  2. 02Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική
  3. 03Ενεργειακή Επάρκεια
  4. 04Υψηλή Αντοχή
  1. 05Αντισεισμική Προστασία
  2. 06Χωρίς Ανάπτυξη Βλαβών
  3. 07Ασφάλειας Ανθρώπινης Ζωής
  4. 08Βελτιστοποίηση Κόστους

Θέματα σχεδιασμού

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων