ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ιδιαίτερη Έμφαση δίνεται από την CeTeC σε θέματα σχετικά με το Περιβάλλον. Tόσο οι Μελέτες όσο και οι Κατασκευές της CeTeC έχουν μία ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή σε θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη

Οικολογία

 1. 01Σύγχρονα Υλικά Ανακυκλώσιμα και Φιλικά προς το Περιβάλλον.
 2. 02Εφαρμογή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Φωτοβολταϊκά, Γεωθερμία, Υβριδικά συστήματα).
 3. 03Κριτήρια Αναστρεψιμότητας, μελετώνται όλες οι φάσεις του κύκλου ζωής ενός κτιρίου.
 4. 04Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική, εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης με την χρήση παθητικών συστημάτων δροσισμού & θέρμανσης.
 5. 05Βιώσιμη Αρχιτεκτονική-Ανάπτυξη, δημιουργία υποδομών με ευαίσθητη στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και στα οικολογικά προβλήματα.
 1. 06Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων με σκοπό εξοικονόμηση ενέργειας.
 2. 07Χαμηλή όχληση στο περιβάλλον σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.
 3. 08Δείκτες Περιβαλλοντικής αποτύπωσης, προσπάθεια το ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου να επιφέρει τις ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα.

Ενεργειακή
αναβάθμιση κτιρίων

 1. 01Οδηγεί σε μικρότερο κόστος λειτουργίας του κτιρίου.
 2. 02Συντελεί στην προστασία του περιβάλλοντος.
 3. 03Βελτιώνει το εσωτερικό κλίμα και την ποιότητα ζωής των ενοίκων.
 1. 04Αυξάνει την αξία του ακινήτου.
 2. 05Ελαχιστοποιεί την επίδραση στο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα.

Υπηρεσίες

Η εταιρεία CeTeC με την Γνώση & την Εμπειρία που διαθέτει αναλαμβάνει:

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων