ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η ακαδημαϊκή γνώση, η τεχνογνωσία και η κατασκευαστική εμπειρία, που συνοδεύουν την CeteC, μαζί με την συλλογική προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων και ο σωστός συντονισμός, φέρνει αυτό που θεωρούμε βέλτιστα αποτελέσματα ή απλά τεχνολογικά άρτιες αξιοζήλευτες κατασκευές.

Προτεραιότητες
κατασκευής

  1. 01Ανθεκτικότητα
  2. 02Αντισεισμική Προστασία
  3. 03Εφαρμογή Σύγχρονων υλικών & Μεθόδων Κατασκευής
  4. 04Ασφάλεια
  1. 05Διασφάλιση Ποιότητας
  2. 06Άριστη Κατασκευαστική Πρακτική
  3. 07Προγραμματισμός Χρόνου-Κόστους
  4. 08Συλλογική προσπάθεια και συντονισμός

Θέματα κατασκευής

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων