2όροφο Εμπορικό Κτίριο

Πάτρα, Αχαΐας

Μελέτη Κατασκευή, 2011

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων