ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Οι άνθρωποι της CeTeC με βαθιά ακαδημαϊκή γνώση, με πολυετή εμπειρία σε μεγάλα κτιριακά έργα και με συνεχή αναβάθμιση και παρακολούθηση όλων των σύγχρονων εξελίξεων τόσο στον τομέα των μελετών όσο και στον τομέα της κατασκευής, έχουν την τεχνογνωσία να στηρίξουν και να φέρουν σε πέρας δύσκολα κτιριακά έργα που ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό πελάτη.

Θέματα
Τεχνογνωσίας

 1. 01Προηγμένες μέθοδοι μεταλλικών & σύμμεικτων κατασκευών για ‘SMART BUILDINGS’.
 2. 02Συστήματα Σεισμικής Μόνωσης και Προστασίας.
 3. 03Ευφυείς Μεταλλικές Διατάξεις Απορρόφησης Σεισμικής Ενέργειας, Διαγώνιοι Σύνδεσμοι Περιορισμένης Λυγηρότητας και ‘Έξυπνες Συνδέσεις.
 4. 04Συνδυασμός Υψηλής Πλαστιμότητας & Αντοχής.
 5. 05Εφαρμογή Προηγμένων Σκυροδεμάτων ειδικής σύνθεσης για εξειδικευμένες απαιτήσεις.
 1. 06Σύγχρονα Αντισεισμικά Συστήματα Σιδηρού Οπλισμού σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος.
 2. 07Αδιατάραχτη κοπή
 3. 08Τσιμεντοκονιάματα & Ρητινοκονιάματα.
 4. 09Αναστολείς διάβρωσης.
 5. 10Τσιμεντενέσεις & Ρητινενέσεις
 1. 11Ανθρακοϋφάσματα
 2. 12Ινοπλέγματα σε Ανόργανη Μήτρα.
 3. 13Ινόπλισμενα Πολυμερή σε Εποξειδικές Ρητίνες.
 4. 14Αμμοβολή – Αντιδιαβρωτική προστασία.
 5. 15Μανδύες & Εκτοξευόμενα Σκυροδέματα.
Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων