5όροφη Πολυκατοικία με υπόγειο

Πάτρα, Αχαΐας

Μελέτη Κατασκευή, 2002

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων