4όροφο Εμπορικό Κτίριο

Πάτρα, Αχαΐας

Μελέτη Κατασκευή,2007

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων