Επισκευή & Αναπαλαίωση Διατηρητέου Κτιρίου

ΙΙΙ Ναυάρχων, Πάτρα, Αχαΐας

Μελέτη Κατασκευή, 2001

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων