2όροφο Τουριστικό Κτίριο

Πάτρα, Αχαΐας

Μελέτη Κατασκευή, 2005

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων