2όροφη Κατοικία με υπόγειο

Οβρυά, Πάτρα, Αχαΐας

Μελέτη Κατασκευή, 2004

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων