4όροφο Επαγγελματικό Κτίριο

Ψαροφάι, Πάτρα, Αχαΐας

Μελέτη Κατασκευή, 2002

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων