4όροφο Εμπορικό Κτίριο

Πάτρα, Αχαΐας

Μελέτη Κατασκευή, 2014

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων