Βιομηχανικό Κτίριο

ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας, Αχαΐας

Μελέτη Κατασκευή, 2009

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων