2όροφη Κατοικία με υπόγειο

Καστελλόκαμπος, Πάτρα, Αχαΐας

Μελέτη Κατασκευή, 2000

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων