Φοιτητικά διαμερίσματα

Καστελλόκαμπος, Πάτρα, Αχαΐας

Μελέτη Κατασκευή, 2002

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων