5όροφη Πολυκατοικία με υπόγειο

Πάτρα, Αχαΐας

Μελέτη Κατασκευή, 1997

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων