4όροφο Επαγγελματικό Κτίριο

Πάτρα, Αχαΐας

Μελέτη Κατασκευή, 2006

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων