6όροφη Πολυκατοικία με υπόγειο

Πάτρα, Αχαΐας

Μελέτη Κατασκευή, 2005

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων