6όροφη Πολυκατοικία με υπόγειο

Πάτρα, Αχαΐας

Μελέτη Κατασκευή, 2004

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων