2όροφη Κατοικία με υπόγειο

Βραχναίικα, Πάτρα, Αχαΐας

Μελέτη Κατασκευή, 2003

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων