Λεωνίδας Σταματόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Η συνεργασία με την εταιρία ήταν άψογη, με πολύ καλή και γρήγορη επικοινωνία. Ο μηχανικός πάντα πρόθυμος να συζητήσει, να βρεί λύσεις και να μας συμβουλέψει σε οποιαδήποτε απαίτηση του θέσαμε. Το έργο ολοκληρώθηκε γρήγορα, χωρίς υπέρβαση προϋπολογισμού και το αποτέλεσμα ήταν άριστο.

Share your thoughts

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων